Přinášíme vám další českou píseň. Dnes od Radky a Tomáše Prudilových.

Ježíš Kristus slavně dokonal Boží plán tím, že za nás na kříži zemřel. Proto řekl: “Je dokonáno!”. (Jan 19:30, Bible) Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. (2. Korintským 5:19).

Text s akordy: https://bit.ly/2VX6jH5

Author Filip Zavřel

More posts by Filip Zavřel