Přínášíme vám další českou píseň!

Začínáme rozhovorem s autorem písně Lubomírem Honkem.

Jak píseň vznikla? Co vedlo k jejímu sepsání?

Píseň vznikla prakticky při spontánním uctívání během několika hodinového proudu chval a modliteb. Prostě to najednou přišlo “z nebe”. Cítil jsem, že mám zpívat slova z Jana 3:16, tak jsem to udělal a náhle, v uvědomění si velikosti Boží oběti a záchrany, přišla vlna poznání dokonalého Božího plánu pro náš život a pocit vděčnosti za to, že Bůh je s námi a projevuje se v našich životech.

Co pro tebe osobně slova písně znamenají?

Je to zásadní zpráva pro lidstvo od jeho milujícího Otce. Slova, která mění životy i svět. Jsou pro mě nedílnou součástí nového života v Kristu. Jsou to slova, na kterých stavím svůj osobní, duchovní i profesní život. Není důležitější zprávy. Baví mě objevovat dokonalost Božího plánu, který je patrný i v mém životě. Vydat se na jeho cestu je obrovské dobrodružství, ale přináší i klid a obrovskou úlevu, s kterou se člověk může vydat i přes ty nejtěžší životní překážky.

Co ti nejvíce pomáhá při skládání nových chval? Co v tobě probouzí novou kreativitu a nové hudební nápady?

Nejvíce mi pomáhá napojení na Ducha svatého, ztišení a zároveň dlouhý, svědomitý a poctivě strávený čas ve chvále na hlubině před Pánem. V takových chvílí přicházejí nápady, melodie, texty z nebe úplně samy a přirozeně. Je to pro mě takový velký zázrak. Když se ono propojení mého srdce a nebe podaří, tak je to nádherné a dokonalé. Dokonce se mi jednou stalo, že přišel nápad na melodii refrénu, hlavní věta a když jsem poslouchal, co bude dál následovat, Pán mi jen tiše řekl: “To hlavní máš a moc se těším, co k tomu přidáš a jak dále tuto inspiraci rozvineš. Stvořil jsem tě jako kreativní bytost, dal jsem ti potřebné dary a z mé lásky ti zcela důvěřuji. Jsi můj Syn a jsem na tebe i přes všechny tvé pády a chyby moc hrdý. Mám tě rád a nic to nemůže změnit.” To mě samozřejmě velmi povzbudilo, nehledě k tomu, že takto vidí náš nebeský Otec každého z nás.

Často jsem veden k inspiraci skrze životní situace či skutečné příběhy lidí, kteří mi předávají svá svědectví. Jde vlastně o určitou formu prorokování v jeho povzbuzující formě, a to vždy vede k životu! Tak tedy i vy můžete prorokovat a rozvíjet inspirace z nebe prostřednictvím vašich darů a přinášet tak život z nebe přímo do srdcí nás všech! Stačí jen udělat první krok a vyjít. Náš Otec pak bude s námi a provede nás každým údolím a přenese nás přes každý horský štít!

 

Text s akordy: https://bit.ly/2FTiyRC

Author David Bukáček

More posts by David Bukáček