Další česká píseň je tu! Dnes od Petra Václavíka, kterému děkujeme za zaslání.

Přikládáme pár slov o vzniku písně:

Jsem člověk, který velmi rád naslouchá životním příběhům, právě ty mě často inspirují ke skládání písní. Tuto píseň – Koukni se do nebe – jsem původně složil pro ženy, abych vnesl do smutných příběhů, které jsem kolem sebe viděl, naději a povzbuzení. Nahrál jsem ji s kapelou Břehy. Nakonec se však její slova dají vztáhnout na každého, kdo si prochází obdobím pádů, nejistot a bolesti. Chtěl jsem tedy ukázat na nebe a připomenout, odkud může pramenit náš pokoj a síla nevzdat se.

Text s akordy: https://bit.ly/3ehUXXc

Author Filip Zavřel

More posts by Filip Zavřel