Přinášíme vám další českou píseň! Nechybí příběh, který píseň provází.

 

Co bylo podnětem k tomu, aby vznikla tato píseň? Složil jsi ji při nějaké speciální příležitosti?

Většinou neskládám písně tzv. „na zakázku“ nebo s nějakým zadáním v mysli. To je pro mě spíše neprobádané teritorium, do kterého se teď možná budu vydávat častěji, obzvláště po semináři o skládání písní s Kenem Steortsem v ETS Praha. 😊

Tahle píseň vznikla při mém osobním času s Bohem. První dvě části jsou víceméně spontánní uctívání a refrén jsem přidal později, protože jsem chtěl, aby ta velikost a ohromnost Boží lásky měla kontext a aby bylo jasné, proč se jí nemůže vyrovnat žádná lidská láska.

Text refrénu je vcelku originální. Kde bereš inspiraci pro psaní textů?

Krátká a jednoduchá odpověď je Boží slovo. Někdy to je jen doslovný přepis nějakého překladu mírně upravený pro píseň, ale většinou je to na základě meditace nad Božím slovem a vyučováním v církvi. V takových chvílích přichází zjevení od Ducha svatého o Boží dobrotě a to inspiruje chválu a díkůvzdání a uctívání. A velmi často mě to inspiruje k písni. Hodně těch písní slyší jen Bůh, ale pak jsou i takové, o kterých věřím, že budou požehnáním i pro ostatní. Někdy je dám tak, jak jsem je přijal, ale hodně často na nich ještě pracuju a doplňuju je, aby měly kontext toho zjevení Boží dobroty.

Píseň „Tvoje Láska je …“ je skvělým příkladem tohoto procesu. První dvě části jsou velice jednoduché a byly inspirovány písní „Hospodine, kdo je podobný Tobě?“ a refrén, který jsem přidal později vychází z Efezským 3:17-19, kde se mluví o šířce, délce, hloubce a výšce lásky, která je v Kristu. Jak široká je Boží láska – tak široká, že obejme úplně všechny, protože Bůh chce, aby všichni byli zachráněni a došli poznání pravdy (1.Tim 2:4). Jak dlouhá je Boží láska? Boží láska je věčná, ale pro lidskou představu jsem na to dal číslo 😊. Jak hluboká je Boží láska? Tohle je moje oblíbená věta refrénu – tak hluboká, že ani celé peklo nebylo schopno vidět, jak hluboko byl Bůh ochoten jít, aby nás zachránil, protože kdyby to viděli, tak by Ježíše nikdy neukřižovali (1. Kor 2:7-8). Jak vysoká je Boží láska? Tak vysoká, že Boží srdce zaplatilo tu nejvyšší cenu, abychom mohli být s Ním – Boží trojice byla rozdělena, Ježíš se stal hříchem, duchovně zemřel a byl oddělen od Otce a Ducha svatého. Jejich dokonalé obecenství bylo přerušeno, když Ježíš na sebe vzal náš hřích a byl za něj odsouzen – pro nás je to absolutně nepředstavitelné, jak těžké to pro Boží trojici bylo. (2. Kor 5:17-21, Luk 22:40-44)

Vím, že jsi studoval obor Modern Music Ministry – Worship Leading na Visible Music College ve Spojených Státech v Memphisu. Myslíš, že je reálné, aby podobná možnost studia byla někdy v budoucnu i v České republice?

U lidí nemožné, ale ne u Boha, neboť u Boha všechno možné jest 😊

S Bohem je to velmi reálné a už se uskutečňují první kroky k vytvoření podobného studijního programu i v České republice – Evangelikální Teologický Seminář v Praze pod vedením Miloše Poborského už intenzivně spolupracuje s Visible Music College na vytvoření studijního oboru se zaměřením na chválu a tvořivou činnost. Zatím je to formou týdenních a víkendových akcí Visible Music Week anebo Visible Music Weekend. Teď zrovna proběhl druhý Visible Music Weekend, kdy zakladatel a ředitel Visible Music College – Dr. Ken Steorts – vyučoval cca 15 studentů o skládání písní a všichni si zkusili napsat píseň, o kterou se poté s ostatními podělili a dvě písně dokonce zazněly na nedělním shromáždění následující den! Více podrobností bude brzo na stránkách ETS Praha, kde se také můžete dozvědět o dalších akcích v rámci tohoto projektu.

 

Text s akordy: Zde

Author David Bukáček

More posts by David Bukáček