Večer chval

Pojďme se společně zastavit, ztišit a poklonit našemu Bohu ve společné chvále.

Zpěvem s jednoduchým nástrojovým doprovodem.

Rádi vás uvidíme!