. . . aneb 5/10 čili 1. díl

Nejen pro vedoucího chvály, ale pro všechny sloužící muzikanty stojící před shromážděním v roli těch, kteří spoluvytváří službu uctívání v lokální církvi nebo za jejími hranicemi, je možné vysledovat řadu aspektů, jenž by měli mít stále před očima a ve kterých by měli růst.

Mezi ty fundamentální rozhodně bude patřit klíčový motiv, se kterým vstupují na půdu služby chval, osobní charakter a tzv. srdce služebníka. Ty jsem v některých minulých zamyšleních již dostatečně zdůrazňoval.

Mezi další aspekty pak mohou patřit možná mnohem prozaičtější, ale asi stejně důležité oblasti života a osobnosti služebníka na poli služby chval – a na tom, jakou jim přisoudíme váhu a v jakém pořadí důležitosti je vnímáme, možná až tolik nezáleží. Pokud nám rezonují v srdci, nezapomínejme si je (třeba i pravidelně) připomínat. Jejich zrání a růst se velmi pravděpodobně pozitivně odrazí na ovoci, jež může naše služba přinášet.

V miniseriálu tedy nabízím rychlý pohled na prvních pět aspektů (z celkových deseti – a nazývat to „desaterem“ bych pokládal za trochu nepatřičné klišé) :

  1. Schopnost spolupracovat s druhými patří mezi základní předpoklady dobré týmové práce, kterou služba v církvi je (a které bych se moc rád věnoval v některém ze svých budoucích blogových příspěvků). Umět spolupracovat s lidmi v dimenzích nejen hudebních, ale i „lidských“. Učit se je empaticky vnímat, snažit se porozumět jejich jednání v rozličných reakcích, využít při týmové práci svých silných stránek a nechat druhé doplnit naše slabosti – to můžou být alespoň některé aspekty doprovázející naši službu. Ale samozřejmě růst ve spolupráci s Božím Duchem, bez kterého by naše služba (a především život) asi patřila mezi ty nejubožejší lidské snahy.
  2. Entusiasmus neboli vášeň pro věc, kterou považuji za nenahraditelnou vlastnost, která se může – je-li projevem opravdovosti – stát „pomocníkem“ a inspirací ostatním. Ať členů našich hudebních týmů nebo bratrů a sester, kteří jdou spolu s námi ve chvále Pánu blíž. Nestydím se znovu opakovat, že „Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.“ a „Čím srdce přetéká…“… však to znáte.
  3. Komunikační dovednosti nejsou žádnou vrozenou vlastností osobnosti, ale získaným předpokladem hezkých vztahů a dobré spolupráce s ostatními, a to na úrovni vztahu s vedením sboru, uvnitř hudebního týmu nebo obecně se všemi kolem nás. Každý z nás začíná v této oblasti na různé startovní čáře (řečeno slovy tělocvikáře :)), ale klíčové je, co s tím základem, který jsme do vínku dostali, uděláme, jak ho budeme aktivně rozvíjet a pozitivně používat. V tom jsme všichni stále „na cestě“.
  4. Důraz na svůj výkon a přínos– prostě dát se motivovat žalmistou, který povzbuzuje: „Hrejte dobře a zvučně“, tzn. pokusit se dělat maximum v přípravě (osobní i týmové), a pokud se něco nedaří, ptát se především sám sebe, co jsem mohl udělat lépe (a nesvádět to na nepříznivé okolnosti – což se nám občas hold stává :))
  5. Odvaha improvizace aneb tvořivost a smělost v akci! Rozumím tomu, že je třeba být připraven, ale tento aspekt, uchopený a používaný za správný konec, dá službě chval živý, pulzující rozměr… a neměli bychom se ho bát. Naopak! Troufnout si vstoupit „do neznámého“, nechat se vést za hranice „bezpečného“, ano, tak trochu riskovat. Ale díky tomu zažívat nové věci. (anebo se poučit z nepodařeného, to už k tomu riziku také patří :)). Proč se tedy bát takového dobrodružství? Zvlášť věříme-li tomu, že nás Boží Duch vede a mnohému nás při tom naučí – a to se bez chybování asi nestane :).

 

Osobně mě uvedené povzbuzuje a vyzývá jít dál.

A možná vás překvapí, že tyto aspekty osobnosti byly v rámci rozsáhlého sociovýzkumu objeveny u nejúspěšnějších sportovních trenérů současnosti (NHL, NBA apod.) jako podstatné znaky osobnosti úspěšných (sportovních) lídrů.

Tak proč ne i u vedoucích chval, co říkáte? Tak či onak – na dalších pět se spolu podíváme v dubnu. Snad se budete trochu těšit :).

 

Ivan Růžička

KS Mozaika Hradec Králové & Mozaika Worship

 

 

 

Author Ivan Růžička

More posts by Ivan Růžička

Leave a Reply