Přinášíme vám další českou píseň! Dnes od Jakuba Pípala s názvem Mesiáš. Jako vždy nechybí příběh, který vedl ke vzniku písně.

Vzpomínám si přesně na místnost, ve které jsem seděl, točil se na točící židli a složil hudbu této písně. Bylo to v Ostravě v čase mých studiích na vysoké škole. Nacházel jsem se v období poznávání jiných směrů a názorů a přemítání o relativitě pravdy. V té době jsem se setkal se Svědky Jehovými a prožil jednu z mých krizí víry. Uvědomil jsem si, že nevím, na čem stojí moje víra, zatímco Svědkové Jehovovi, se kterými jsem vedl dlouhý rozhovor, měli svou víru postavenou na pevných základech. Vykolejilo mě to a tak jsem začal každý den intenzivně zkoumat v Bibli, čemu vlastně věřím. Sám jsem objevil texty dokazující božství Krista, verše, které nás opravňují jej uctívat a modlit se k němu.  Bylo to pro mě proměňující a ucítil jsem, že moje víra dostala pevný základ, kterému jsem sice odmalička věřil, ale nevěděl jsem proč. Pro mou osobní víru bylo nutné jasně definovat Pravdu, které věřím. Určit jasné hranice mezi mým biblickým Kristem a “jinými kristy”. Také jsem v té době v církvi málo slýchaval slovo Mesiáš, které je hebrejského původu a my jej známe spíše v latinské podobě Kristus. Slovo Mesiáš znamená “pomazaný” a pro mě tak jasně definovalo mého Ježíše.
Ve stejném období jsem složil i chválu Tvým toužím být. Obě chvály jsme začali hrát s kapelou Elementum, ve které jsem hostoval jako kytarista a příležitostný zpěvák. Dalo by se říct, že Elementum byla kapela, která tuto chválu představila české církvi. Až později, v roce 2015, jsme s kapelou ADONAI nahráli chválu Mesiáš na album Navždy Tví.
Text s akordy: https://goo.gl/axH9bH
Notový zápis: https://goo.gl/Y9idb7

Author Marek Hutr

More posts by Marek Hutr

Leave a Reply