Uctívání se v praxi uskutečňuje na dvou základních rovinách: osobní a veřejné. Zatímco v soukromé chvále tomu tak není, při veřejné formě uctívání hraje úroveň a forma hudební produkce poměrně významnou roli. Nejen Ž 33,3 (Kral) nás vybízí, abychom hráli „dobře a zvučně“. Přičemž inspirací a příkladem reprezentativnosti chval nám mohou být takoví staří velikáni duchovní hudby (a nebojím se je prohlásit za „vedoucí chval“), jako byl např. J. S. Bach.

Mám klasické hudební vzdělání a jako hudebníkovi, kapelníkovi a autorovi písní (který vstoupil  do služby vedení chval téměř před 28 lety :)) je mi jeho „přístup“ pořád velkou inspirací. Prostě mě to stále oslovuje, a třeba by to mohlo mluvit i k vám. Tedy, vezměte to třeba jako adventní překvapení 🙂 – uvařme si punč, pohodlně se usaďme a klidně si na pozadí čtení dalších řádků pusťme jeho veselé i hluboké Andělské zpěvy z Christmas oratorio https://www.youtube.com/watch?v=qEH1KS7hkhU…a místo do cukroví se zakousněme do této dobroty:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) byl německý hudební skladatel a virtuóz na klávesové nástroje, považovaný za jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Bachovo dílo mělo a má značný vliv na další vývoj světové hudby. Proslul především jako interpret a improvizátor své doby, jako skladatel byl plně doceněn až o více než 100 let později. Bach působil ve světských i církevních službách na různých místech.

Vím, že ne každý může působit jako tvůrce písní, ale kvalitní interpretem může být většina z nás, chce to jen zájem a úsilí :).

Narodil se dvornímu městského hudebníkovi s hudebními předky dvou století.

Mnozí vděčíme svým předkům za hudební kořeny, chvála Pánu, ale s tímto bachovským vybavením se málokdo z nás bude pasovat :).

  1. S. Bach projevoval výrazné hudební nadání od dětství, jeho starší bratr jej zasvětil do základů varhanní a klavírní hry i do hudební teorie, a získal i humanisticko-teologické vzdělání.

Studium není asi to nejdůležitější a s talentem jsme na tom také různorodě, ale permanentní touha po rozvoji a osobním růstu zásadní je! – nejen v hudebním kumštu, ale také v duchovním základu.

Neměl to při „vedení chval“ vždy snadné – jeho novátorská a emotivní hudba (dle církevních představitelů) „působila na místní posluchače rušivě a rozptylovala je při bohoslužbě“. 🙂 Při konfliktu s panovníkem byl na několik týdnů uvězněn a poté propuštěn ze služby.

Hold, musíme si dávat „bacha“, co produkujeme (přiznejme si, že služba chval má své smysluplné principy, na kterých také záleží:) a je dobré si je osvojit a jich se držet, nicméně „propuštění ze služby“ možná, ale uvěznění? To nám snad (zatím) nehrozí! 🙂

Mezi jeho povinnosti ve Výmaru patřilo i to, že musel každé čtyři týdny komponovat jednu církevní kantátu pro nedělní bohoslužby.

Cítíme se (někdy až příliš) plně vytíženi? Co asi říkal Johann Sebastian? 🙂 A otázka zní, kde bral inspiraci? Věřím, že ta nejsilnější je u Boha – pro mě to Bachova hudba a láska k Pánu dokládá.

V Köthenu se díky svému osobnímu přátelství s hudbymilovným knížetem, svým zaměstnavatelem, stal kapelníkem kvalitní sedmnáctičlenné kapely, vybavené prvotřídními nástroji.

Oh, dočetli jste až sem? Teda! Služba založená na hlubokém vztahu vedoucího chval s jeho autoritou, a to plně podporovaná! Sen nás všech 🙂 …a díky, že mnozí toto nacházíme. (moc děkuju, Kubo, pastore Mozaiky, skvělý kamaráde a podporující vedoucí).

Kromě duchovních i světských kompozic vytvořil i díla pedagogického určení usnadňující další rozvoj mladých hudebníků.

Tomu přeci říkáme „učednictví“ na poli worshipu. Jak se nám to daří? A co pro to např. dělal J. S. B.

Jeho služba v Lipsku byla ve funkci hudebního ředitele zodpovědného za hudební život ve městě a všech čtyřech kostelích. Připravoval skladby pro bohoslužby a nejrůznější církevní a společenské příležitosti, vyučoval, a působil jako vedoucí a hráč souboru složeného z jeho žáků. Pro lipský církevní provoz komponoval kantáty – zpočátku jednu každý týden, celkem kolem tří set.

Vášeň, aktivita, věrnost… korunovaná vlivem na město a nakonec hudbu celého světa! – Kde jsme my, a kam směřujeme, a co pro to děláme? Jaké je/bude naše ovoce služby? (viz podobenství o hřivnách)

Přes veškerou aktivitu Bacha postupně začala unavovat snaha o veřejné uznání, dále komponoval, ale uchýlil se více do rodinného kruhu.

Ulevilo se nám, že i J.S.B. hledal trochu té pozemské slávy, že? Tak „bacha“ na to! Každopádně to chce pevné zázemí a věrnost!

Přestože většina jeho skladeb byla psána na objednávku, dokázal je naplňovat hlubokým obsahem. Jeho hudební myšlení bylo pronikavé a nepostrádalo výraznou citovost. Bach nebyl extravagantním umělcem, ale spořádaným manželem a otcem rodiny, praktickým a hluboce věřícím člověkem (pozn. Dochovala se jeho osobní studijní Bible, popsaná bohatými poznámkami a niterně duchovními postřehy), který měl zároveň smysl i pro běžné životní radosti. Odborníci uznávají, že jeho hudba nese dimenze téměř nadpozemské, ale zároveň stojí pevnýma nohama na zemi.

Úžasná charakteristika života i produkce „vedoucího chval“ s hudbou srozumitelnou necírkevní veřejnosti. Jak jsme na tom my? A jak v našich hudebních týmech a službě?

Velmi si vážil umění svých současníků.

Aneb: povzbuzujme se navzájem, kamarádi, chváliči. Opravdově!

Dychtil po rozvoji a dobré produkci – např. jako mladý nelitoval ujít pěšky 320 kilometrů, aby si poslechl Buxtehudeho (svůj hudební vzor).

To jako pedagog na poli tělesné výchovy a sportu musím jen podporovat! 🙂 A ano, dejme se inspirovat a vyhledávejme to.

Je známo celkem 1126 hudebních kompozic, plus autorské revidované verze skladeb a nejrůznější hudební kusy sloužící k výuce: celkově kolem 1400 děl jako např. chorální skladby (je jich kolem 260), Při řekách babylónských, Otče náš v nebeské říši, Kristus vstal z mrtvých, mše, oratoria, kantáty (přes 200), Oratorium Nanebevstoupení, Matoušovy pašije, Janovy pašije, Markovy pašije, Vánoční oratorium, Velikonoční oratorium, Magnificat atd.

Asi se tomu říká nejen obdarování, ale i pracovitost, nebo ne? 🙂

A přitom rodinný život měl náročný i pohnutý: celkem dvacet dětí, z nichž většina zemřela již v útlém věku, první žena Marie Barbara náhle zemřela po 13 letech manželství, druhá žena Anna Magdalena mu byla ale nejbližší spolupracovnicí – opisovala jeho skladby a podporovala jeho tvůrčí aktivity až do konce jeho života. Čtyři jeho synové se stali významnými hudebníky a skladateli. Sám je považován za jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů historie…

 

Dost. Už nás nechám dýchat 🙂

Není to ale fantastický výčet? A inspirace!

Kéž dáme také sami sebe do služby chval a pokusíme se přinést to nejlepší, co budeme moci.

 

Ivan Růžička

Mozaika Worship (Hradec Králové)

P.S.

Od roku 1950 se také na jeho počest koná v Lipsku Mezinárodní hudební soutěž J. S. Bacha.

Mějme vášeň a úsilí po dobrém díle, ale s tímhle nepočítejme! 🙂 (ach, já malověrný)

 

Author Ivan Růžička

More posts by Ivan Růžička

Leave a Reply