Jak dlouho už jsi ve chválách a jak ses ke službě dostal?

Začínal jsem v březnu 1991, když mi fyzicky bylo 24 let a duchovně 6 týdnů 🙂 – v našem tehdejším sboru se vedoucí chval začal více věnovat biblickému vyučování základů víry a mě, muzikanta, požádali, abych se vedení chval ujal. Tak to bylo prosté, a s určitými pauzami mám tu čest stát ve službě až dodnes.

Jak vypadal váš nedělní playlist chval?

Mozaika Worship pravidelně do letošního září sloužila v KS Mozaika Hradec Králové 3 neděle v měsíci a na čtvrtou neděli jsme zvali hostující kapely jako občerstvení i prostor pro relax. Od letošního září jsme rozjeli nový projekt, kdy jednu neděli v měsíci děláme tzv. Tiché uctívání, které má za cíl s minimálními hudebními prostředky vtáhnout sbor do hlubokého, jemného uctívání. Proto poslední playlist Mozaiky Worship zazněl „už“ předposlední říjnovou neděli v této podobě: Králi můj (orig. Majesty od Delirious s českým autorizovaným překladem), Můj Bůh je můj štít, Přikryls mě svými křídly, Ty jsi vládce náš; a po kázaném slovu pak Znát tě víc a závěrečný song bohoslužby Chci zářit.

Proč sis vybral jednotlivé písně a takto je uspořádal?

Pravidelně playlisty sestavuji po modlitbě a hledání klíčových písní na konkrétní neděli (chystám 2-3 playlisty dopředu, aby se kapela mohla předem připravovat), které doplňuji dalšími songy tak, aby byla služba chval skutečnou duchovní cestou k přiblížení se Bohu, pomohla lidem se uvolnit, vydat se Pánu, vyjádřit radost i hloubku vztahu s ním, a v neposlední řadě aby to celé mělo nějakou atmosféru i hudební šmrnc. Jelikož jsme moderní sbor, ve kterém je i řada pamětníků :), snažím se, aby v každém playlistu byly nejen současné písně a la hity (zde např. píseň Majesty, ač už není úplně žhavou novinkou, je stále tak nějak in :)) a dávám vždy také naše autorské songy, protože ty vychází z nás, odráží to, co ve sboru s Pánem prožíváme (zde poslední čtyři skladby v seznamu), – ale také alespoň jeden evergreen, který se hrál v 90´s, které oceňují a dobře se přidávají zkušení křesťané :).

Přizpůsobil jsi výběr písní obsahu kázání?

Až na velké výjimky to nedělám. Spíše se modlím a vybírám „citem“, ale i podle toho, které písně již déle ve sboru nezazněly, a v přípravě spoléhám, že mě Duch bude inspirovat. Většinou jsem pak hodně překvapen, jak to Bůh používá a jak to sedne. I to je pro mě velkým povzbuzením, že nás Duch svatý rád vede (necháme–li se).

Author Jana Vlčková

More posts by Jana Vlčková

Leave a Reply