Pokračujeme v našem seriálu Nedělní playlist. Tentokrát od naší domácí Jany Vlčkové.
Jak dlouho už jsi ve chválách a jak ses ke službě dostala?
Ve chválách už jsem téměř deset let, od doby, kdy jsem uvěřila. Mé první setkání s chválami bylo v kostele na shromáždění a na mládeži. Chvály vedu asi čtvrtým rokem. Vést jsem je začínala na večerních ztišeních v domově pro sirotky v Keni, kde jsem byla dobrovolnicí, a poté na studentských skupinkách v Plzni a shromážděních CB ve Svitavách.
Jak vypadal tvůj nedělní playlist chval?
1. Hospodin kraluje
2. Ať srdce mé Tebe vídá
3. Všichni žízniví
4. Hoden je Beránek
5. Můj Bůh je můj štít
6. Len milosťou
Proč sis vybrala jednotlivé písně a takto jsem je seřadila?
Na začátek jsem vybrala Hospodin kraluje, protože je to píseň, kterou všichni znají, má rychlejší tempo a připravuje nás na druhou píseň Ať srdce mé Tebe vídá, kterou jsme hráli v rychlém, skočném tempu. Tuto píseň jsem zvolila proto, že má krásnou melodii a vyjadřuje touhu člověka po uzření Boha. Poté následovalo Všichni žízniví, píseň klidnější, pomalejší, která svým obsahem člověka vybízí, aby přišel se svoji prázdnou nádobou a čerpal z kázání Slova. Před modlitbami byla ještě píseň Hoden je Beránek, meditativní píseň, kterou si též mohli zazpívat všichni, kterou má hodně lidí rádo. Po kázání jsme dali na výběr, jestli chtějí zazpívat Můj Bůh je můj štít nebo Len milosťou a chtěli obě. Můj Bůh je můj štít jsem zvolila po kázání a modlitbách (zrovna se i hodin k tématu slovíčka pro děti – Pevný hrad, což jsem ale dopředu nevěděla) a Len milosťou, která se opět hodila k tématu kázání pro dospělé o duchovním růstu a Boží milosti, což jsem též dopředu nevěděla. Vidím, že mě Duch navedl správným směrem. 🙂
Většinou postupuji při výběru chval tak, že se ptám Pána, jaké písně On by chtěl, aby se hrály. Poté mě obvykle nějaké napadnou. Já osobně mám ráda, když se hrají jak písně melancholické, tak ale i stejným nebo větším dílem písně radostné, rytmické, rychlejší neboli „vypalovačky“. Začínám obvykle dvěma rychlejšími, jednou pomalejší před kázáním a po kázání pomalejší píseň, aby kázání doznělo, a na závěr veselejší. Snažím se většinou vybírat písně, které lidé znají, aby se mohli připojit, někdy však dám i nějakou novou.

Author Jana Vlčková

More posts by Jana Vlčková

Leave a Reply