Přinášíme vám další českou chválu. Dnes od Jana Krištofa z Brna. Jako vždy jsme se ptali, jak píseň vznikla.
Co tě inspirovalo ke složení této písně?
Tato píseň vznikla za velmi praktickým účelem. Zdálo se mi, že potřebujeme v církvi nějakou píseň, která by lidi trochu rozpohybovala a zaměřila jejich pozornost na shromáždění. Chtěl jsem složit jednoduchou a zároveň dostatečně chytlavou píseň, která by svým rytmem i sama trošičku vybízela k aktivnímu zapojení celého těla. Chtěl jsem, aby to lidi prostě bavilo, na což se country/bluegrass skvěle hodí. 🙂
Bůh mi připomněl píseň Let Everything That Have Breath zpracovanou kapelou Petra. Pak jsem si našel Žalm 150, kterým je text inspirován. Podíval jsem se na vícero překladů a v překladu B21 se mi zalíbila věta “chvalme Ho za jeho hrdinství”, což se samozřejmě perfektně hodí na Ježíše, který zajistil spasení a svobodu každému člověku svou hrdinskou smrtí na kříži. Všechno se to dalo dohromady a píseň byla na světě. 🙂
Co pro tebe prakticky znamená naplnění verše „Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina“?
Pro mě to znamená, že každý den, první věcí po probuzení a nabytí vědomí, člověk “vydechne” chválu Bohu, kdy mu poděkuje za nový nádherný den plný čerstvého milosrdenství a v průběhu dne, kdykoli mu to přijde na mysl a je to vhodné vzhledem k jeho okolí, tak opět “vydechne” chválu Bohu a vzdá mu díky 🙂
Ale když se podíváme na kontext, ve kterém se ten verš nachází, tak mám za to, že je to opravdu výzva k tomu nějak fyzicky projevit chválu přímo na shromáždění církve. No, a jak lépe říct, že každý může chválit Boha? Dýcháš? Pak chval Boha! Nedá se najít žádná výmluva. Žalmista neříká, že všechno, co dýchá a cítí se skvěle, ať chválí Hospodina. Můžeš být v té nejšílenější situaci, ale pokud dýcháš, můžeš chválit Boha. A věřte mi, udělá vám to dobře 🙂
Jak jsi se vůbec dostal ke skládání chval?
Inspirován jsem byl zejména kapelou Delirous?. Začal jsem psát písně pro naši mládežnickou kapelu. Písně měly být zaměřené hlavně evangelizačně. Později to byly víc a víc spíše zpívané modlitby, kdy jsem často jen vyléval své emoce, které neměly téměř žádný základ v realitě Božího slova, takže ty písně už nezpívám, ani takové neskládám. 🙂
Až postupem času mi Bůh skrze další lidi, zejména kazatele a chváliče, začal ukazovat, že opravdová chvála je založená na Božím slově a slouží k budování a vzdělávání Božího lidu.
Proč myslíš, že je důležité, aby církev skládala nové písně?
Protože Bůh neustále mluví do našeho srdce a naše srdce na to chce reagovat! Proto věřím, že v každé církvi můžou být lidé, kteří budou skládat písně plné Boží lásky, Boží pravdy, Boží milosti, Boží radosti, Božího pokoje, Boží spravedlnosti, Boží svobody, Boží slávy a Boží dobroty! Milosrdenství našeho nebeského tatínka je nové každé ráno a trvá navěky, takže i písně inspirované tímto milosrdenstvím můžou být neustále nové a čerstvé. Tím nechci říct, že ty staré máme vyhodit nebo znevážit. Moudrý hospodář vynáší ze svého pokladu staré i nové věci.
Máš za sebou nějaké hudební vzdělání/vzdělání v oblasti chval? Doporučil bys něco podobného ostatním?
Studoval jsem na Visible Music College ve Spojených Státech v Memphisu, kde jsem absolvoval tříletý bakalářský program vedení chval se zaměřením na kytaru – Modern Music Ministry – Worship Leading. Výborná zkušenost, skvělí lidé a výborná komunita zaměřená na budování Božího království.
A doporučil bych něco podobného ostatním?
V dnešní době Internetu a YouTube jde najít ohromné množství skvělých vyučování a praktických lekcí, tipů a návodů na cokoliv. Stačí jen umět anglicky. 🙂 Ale ta opravdová výzva je v tomto množství nejen dobrých, ale i méně dobrých, a často i vyloženě zcestných informací, najít systém, který pomůže v dlouhodobém růstu. Proto vidím jako velmi dobré, že existují podobné školy a programy, které mají jasně daný cíl, a přesně vám můžou ukázat, co budete umět, když budete pilně studovat. Ovšem tím nejdůležitějším je následovat vedení Duchem svatým. Ten ví, jakou cestu pro nás naplánoval a jeho plány jsou plány o pokoji, ne o trápení.
Text a akordy: https://goo.gl/MuTqUC

Author David Bukáček

More posts by David Bukáček

Leave a Reply