Přinášíme vám další díl našeho seriálu Nedělní playlist. Tentokrát se s námi podělila Veronika Steklá.
Jak dlouho už jsi ve chvalách a jak ses ke službě dostala?
Od malička jsem chvály milovala. Vzhledem k tomu, že moji rodiče jsou hudebně založeni, neměla jsem k chválám daleko, protože je každou neděli měli na starosti. Vedoucí chval jsem se stala asi v roce 2012 a byla jsem jí necelé 4 roky, ale již před tím jsem byla součástí chval, které měla na starosti mládež. Zpívala jsem a postupně jsem začínala hrát převážně na klávesy. Službu jsem postupně převzala po vedoucí, která měla chvály na starosti přede mnou. Ve sboru jsme neměli přímo chválící kapelu. Bylo zvykem, že chvály má na starosti mládež. Momentálně nejsem ve vedení žádné chválící skupiny, ale na chvalách se podílím na studentské skupince v Plzni a občas na akcích, kde zpíváme jako rodina (půlnoční, díkůvzdání…).
Jak vypadal váš nedělní playlist chval?
Náš playlist se většinou skládal z 2-5chval, které jsem vybírala z našeho „mládežnického zpěvníku” nebo ze zpěvníků Ty jsi důvod 1,2 nebo Celým srdcem. Snažila jsem se volit spíše známější písně, aby starší osazenstvo našeho sboru mohlo také chválit. Sem tam jsme se na mládeži shodli a zařadili do seznamu píseň novější, abychom trochu oživili náš repertoár. Na mládež v sobotu jsem vždy přinesla seznam přibližně 10 chval. Všechny jsme na mládeži zahráli a zazpívali a následně společně vybrali chvály na neděli a jejich počet. Jakmile jsme měli vybráno, tak jsme si výběr ještě několikrát přehráli a já jsem dala vědět kazateli, zda máme chvály a jejich počet. V neděli bývají chvály ještě před kázáním a jsou v jednom bloku.
Náš nedělní playlist:
Otče náš
Tvůj plamen
Budeme slúžiť
Vzdejme Pánu díky
Rány na dlaních
Proč sis vybrala jednotlivé písně a takto jsem je uspořádala?
Často záleží, jak ke mně Bůh mluví. Často to dělám tak, když vybírám chvály, že si se zpěvníky sednu ke klavíru, listuji v nich a zkouším je hrát a zpívat. U některých mi Bůh ukáže hned. Když jsem chvály vedla, byly pokaždé jiné chvály. Když se blížily svátky, tak jsem hledala ve zpěvnících chvály, aby tématicky seděly. Vždy jsem jich ale měla pro jistotu víc, abychom se s ostatními hudebníky mohli domluvit a vybrat.
Tyto písně jsem tak uspořádala proto, aby se střídaly svižnější a pomalejší. Často jsem do seznamu dala nějaké slovenské chvály, protože se mi líbily, ale asi hlavně proto, že celkově zapadaly do celého seznamu.

Author Jana Vlčková

More posts by Jana Vlčková

Leave a Reply