Přinášíme vám další díl našeho seriálu Nedělní playlist. Tentokrát se s námi o svůj set podělil Pavel Nádvorník.
Jak dlouho už jsi ve chvalách a jak ses ke službě dostal?
Chválicí skupinku vedu již 8. rok. Před tím jsem byl ve chválách zapojen rovněž, a to asi rok nebo dva. Ke chválám jsem se dostal tak, že jsem chtěl hrát ve chválicí skupině a po mém požádání mne tehdejší vedoucí skupinky přijal.
Jak vypadal tvůj nedělní playlist chval?
Nuže bratři chleba lámejme
Ježíš, Ježíš je Pán
Chválu vzdejte, vyzpívejte
Proč sis vybral jednotlivé písně a takto je uspořádal?
Prvním důvodem byla návaznost k večeři Páně a druhým důvodem bylo, že již dlouho nezazněly, přestože jsou tak krásné. V uspořádání jsem opět vycházel z toho, že večeře Páně byla na začátku bohoslužby, tudíž ty písně, které s ní měly souvislost, jsem dal jako první.
Přizpůsobil jsi výběr písní obsahu kázání?
Tuto neděli jsem je přizpůsobil spíš již zmíněné večeři Páně, než kázání.

Author Jana Vlčková

More posts by Jana Vlčková

Leave a Reply