Náš seriál nedělních playlistů pokračuje. Tentokrát tu máme set od Karla Řežábka.
Jak dlouho už jsi ve chvalách a jak ses k nim dostal?
Od roku 1987. Hned po obrácení (1985) jsem se začal učit na kytaru a pak, když jsem na základě příběhu ve 2Pa 20 (hlavně verše 21-22) zahlédl princip chvály jako nástroje Božího jednání, založil jsem první chválící skupinu, z níž o rok později vznikla Agapé
Jak vypadal tvůj nedělní playlist chval?
My jsme zde
Ty jsi Bůh, který vládne
Ať požehnán je Bůh
Někdy se zdá
Ježíš, Ježíš je Pán
Králi můj, Tebe hledám
Kdo jsem já
S námi je Bůh
Proč sis vybral zrovna tyto písně?
Písně jsem vybíral podle tématu kázání – šlo mi o to, aby chvály vyjádřily vědomí, že i když nejde vše tak, jak bychom si představovali, stojí za to upnout se na Ježíše a nepřestat Bohu důvěřovat.

Author Jana Vlčková

More posts by Jana Vlčková

Leave a Reply