Náš seriáln Nedělní playlist pokračuje. Dnes tu pro vás máme set Kuby Pípala.
Jak dlouho už jsi ve chvalách a jak ses ke službě dostal?
Už 17 let. Začal jsem, když mi bylo deset let a už 3 roky chodil do ZUŠ na klasickou kytaru a začal se učit akordy jako samouk. Přišlo to přirozeně, chtěl jsem to dělat a byla k tomu příležitost. Postupně jsme vnímal, že mě k tomu Pán povolává – k vedení lidí ke chvále a ve chvále a ke skládání českých chval.
Jak vypadal váš nedělní playlist chval?
Jsi Bůh, jsi náš Pán
Verný Boh
Adonai
Proč sis vybral zrovna tyto písně?
Přednostně vybírám, jestli písně lidé znají. Dále se dívám na to, jestli můžeme přinést něco nového. A pak rád šířím chvály, které jsem složil a zpracoval s kapelou ADONAI.
Je potřeba si uvědomit, jestli chci začít pomalou, udělat uprostřed vrchol a zase spadnout nebo naopak, nebo pomalý nájezd.
První píseň je středního tempa, druhá píseň je podobná, ale více rozímací. Bylo potřeba dát na závěr něco živějšího, oslavného, z čeho by vyplynula modlitba před slovem.
Přizpůsobil si výběr písní obsahu kázání?
Byla to křestní bohoslužba, takže šlo o vyznávací písně o tom, jaký Ježíš je – „Králem nádherným, vším, v co doufat smím.“ „Jsi verný Boh a verný Král, dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal.“, „Ty jsi Král králů, Ty jsi Vítěz vítězů, Tebe chválím, Tebe ctím.“.
Mým záměrem bylo, aby si křtěnci uvědomili, v jaké jméno byli pokřtěni a jaký je náš Bůh.

Author Jana Vlčková

More posts by Jana Vlčková

Leave a Reply