Milí sourozenci,
rád bych si spolu s vámi položil pár otázek, na které se pokusím najít odpověď.
Souvisí nějak obdarování s chvalami? Souvisí nějak hudební kvalita s chvalami? Do jaké míry je obdarování, či hudební kvalita důležitá ve chvalách?
Kvalita a obdarování nemá ve chvalách žádný význam, pokud v nich chybí správný „postoj“. Ten totiž považuji za základní pilíř nejen pro hudebníka respektive chváliče, ale i každého křesťana.
Nenechte se však zmást. Kvalita a obdarování souvisí s uctíváním, jaké nacházíme v Bibli. Mnohdy se velmi nešťastně tyto dva základní pojmy pletou a vznikají tak obrobská nedorozumění. Ty pak mají zásadně negativní vliv na lidi působící ve chvalách a hlavně pak špatný vliv na církev.
Je vytvářen jistý apel na postoj chvály, postoj našeho srdce. Tento apel je určitě správný. Avšak dochází k tak velkému protěžování důležitosti postoje, že se obdarování, talenty a kvalita stávají až „nepřátelským“ faktorem chval (tedy hudebních chval). Dokonce se někdy stává, že kvalitní hudební produkci chváličů lidé odmítají, protože to na ně působí jako koncert a podvědomě se odmítají k takovým chvalám přidat.
Je tedy vůbec talent, obdarování a kvalita v novozákonní církvi důležitá? Pojďme společně hledat odpověď.
Mám dojem, že se církev smiřuje s tím, že je v pořádku jak a jací lidé dnes ve chvalách slouží, i když se to nedá třeba vůbec poslouchat.
Bůh rozdal své dary proto, aby se skrze ně zjevoval lidem na zemi, aby Ho mohli hledat, nacházet, poznávat. A to nejen nadpřirozeně, ale i obyčejně, v běžném životě. Proto je historie plná mnohých křesťanských vědců, učitelů i umělců. Byli to oni, kdo určovali kulturu Evropy. Byla to kultura přirozené kvality. Lidé dělali svou práci nejlépe, jak uměli a mohli. Díky nim jsme v dnes tam, kde jsme. Tito lidé obstáli v tom, co s nimi Bůh zamýšlel. Samozřejmostí jejich života byla určitě i modlitba.
Jistě znáte podobenství o hřivnách (Mat 25). Z tohoto místa vyplývá, že Pán, který hřivny, či talenty rozdal, očekává jejich rozmnožení. Kdo nerozmnožuje, je shledán jemně řečeno nepoužitelným. Chci zdůraznit, že talenty (hřivny) nejsou jen v oborech uměleckých. Tzn., jsme před Bohem zodpovědní svůj talent nejen používat, ale i „rozvíjet či rozmnožovat“.
Když se to pokusím shrnout, obdarovaní lidé (a nejen umělecky) jsou před Bohem zodpovědní, jak se svým talentem naloží.
Pokud nemáš talent v hudbě, určitě ho máš někde jinde a sám Bůh se nemůže dočkat, až ho rozvineš a využiješ.
Přeji „EXPANZI“ našich darů.
Jirka Jelínek

Author Jiří Jelínek

More posts by Jiří Jelínek

Leave a Reply