Přinášíme vám další českou chválu. Dnes od Petra Ziky z Jiného rytmu. Jako vždy nechybí příběh, který píseň provází.
Kdy jsi píseň napsal a při jaké příležitosti k tomu došlo?
Tuto píseň jsem napsal minulý rok, pracoval jsem na nových písních pro naše (kapela Jiný rytmus, pozn. red.) nové CD, které vyšlo teď o prázdninách.
Co pro tebe tato píseň znamená? S jakým záměrem jsi ji skládal?
Kdykoliv hraju tuto píseň volám k Bohu opravdu celým srdcem, vnímám v tom Božího Ducha. Myslím, že Boží Duch se k té písni přiznává.
Můj záměr byl povzbudit Boží lid a vyvýšit Boha, proklamovat jeho pravdy. V dnešní době, kterou jako církev i jako jedinci procházíme, se mnozí mohou ptát jako žalmisti: “je tady ještě Bůh, je s námi, je se mnou?“ Musel jsem si sám znovu odpovědět, ano, i přes všechny okolnosti Bůh je s námi, je se mnou a činí stále divy, jeho svatý oheň stále hoří, i když náš oheň právě jen doutná. On doutnající knot nikdy neuhasí, je stále s námi, tak to slíbil i Ježíš: “budu s vámi do skonání věků“. Musíme se stále učit důvěřovat Bohu a Jeho slovu. No a další můj záměr byl napsat píseň, ne JÁ, ale MY. My jsme slabí bez Tebe, Bože. Má to určitou sílu spojit se v jednotě i třeba v písni, a ještě k tomu být upřímný…
Všiml jsem si, že u mnoha tvých písní jsou v poznámce biblické verše, které tě inspirovali k napsání textu. Jakou roli by myslíš měla hrát Bible při skládání nových chval?
Není to nutností, aby každá píseň byla inspirovaná biblickými verši, ale pokud se postavíme na Boží slovo a proklamujeme Boží pravdu, je to úhelný kámen, je to základ, o který se může opřít naše víra a k tomu se Bůh přiznává. Samozřejmě, že ve chválách hraje důležitou roli Doxologie, to znamená pravdy o Bohu, kdo On je a tady je na místě stát na těch biblických verších.
Ve chválách sloužíš už dlouhé roky. Měl bys nějaká doporučení (která se ti v průběhu let osvědčila), co by mohla pomoci méně zkušeným „chváličům“? Co ti přijde jako klíčové?
Jako klíčová věc mi přijde náš osobní vztah s Bohem. Možná to zní jako klišé, ale je to ta nejdůležitější věc, udržet si tu vášeň a touhu po Bohu, mít s Ním neustále živí vztah. Ježíš říká, zůstávejte v mé lásce. Je důležité stále se zavírat do komůrky a být s Ním a sám ho chválit. Není to totiž možná ani tak o zkušenosti, i když ta je také důležitá, je to víc o té naší touze a lásce, která nás vede k Bohu a ke chvále z celého srdce. A myslím, že o tom to je.
Text a akordy: https://goo.gl/Q6qZXA

Author David Bukáček

More posts by David Bukáček

Leave a Reply